Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda (1928) är ordförande för Soka Gakkai International. Hans bas ligger i Tokyo, Japan. Ikeda är en framstående buddhistisk filosof, fredsförespråkare och läromästare. De senaste 50 åren, sedan han tillträdde som den tredje presidenten av Soka Gakkai International har Ikeda ägnat sitt liv till åt att utveckla ett globalt nätverk på gräsrotsnivå av hängivna individer inspirerade av buddhismen som engagerar till personlig utveckling och fred.
En författare vars verk har publicerats i mer än 40 språk, Ikeda har rest världens över för att förespråka dialog och gett kreativa svar på de angelägna frågor som mänskligheten står inför. Han har också grundat skolor, universitet och institutioner för att främja fred, kultur och internationella utbyten.

Dialog i rörelse

Ikeda är en trogen förespråkare för dialog som grunden för fred. Sedan 1970-talet har han utövat en dialog med ett brett spektrum av individer runt om i världen i politiska, kulturella, pedagogiska och akademiska fält.

Alt