Buddhismen etablerades ursprungligen i Indien för omkring 2500 år sedan. Dess läror kommer från Shakyamuni, även känd som Gautama eller Siddhartha, som ägnade sitt liv åt att hitta ett sätt att befria människor från det universella lidandet i livet och utveckla en andlig styrka. Hans läror sammanställdes senare till sutror, och många buddistiska skolor utvecklades och spreds efter hans död.

Lotus sutran är högt värderad i Mahayana-traditionen som spreds i Östasien. Den betonar boddisattvan som en förebild som hjälper andra att få en riktig förståelse för livet och förklarar att alla människor har livstillståndet buddhaskap. Nichiren, en japansk präst som levde på 1200-talet upptäckte att Lotus sutran i sin helhet beskrev Shakyamunis är humanism och medkänsla.

Buddhistisk praktik inom SGI
Kärnan i den buddistiska praktiken som medlemmarna i SGI utför är att chanta eller ljudligt upprepa frasen "Nam-Myoho-Renge-kyo" vilket innebär att uttrycka sin tro på Lotus-sutran. Prästen Nichiren Daishonin identifierade på 1200-talet att det var nyckeln till att utveckla buddhaskapets egenskaper.

Att chanta Nam-Myoho-Renge-kyo gör det möjligt för alla att ta fram sin dolda potential och att öppna upp sitt mod och sin medkänsla så att de kan förändra sina liv och skapa positivt värde i sin familj, sin närmaste omgivning och i samhället. Medlemmarna brukar chanta i sina hem till en mandala som kallas Gohonzon.

Den grundläggande praktiken stöds genom att recitera stycken ur Lotus-sutran, och att studera den buddihstiska läran. En annan viktig aktivitet är diskussionsmöten som ger medlemmar och gäster möjlighet att dela sina erfarenheter av buddhistisk praktik och att stödja och lära av varandra. Buddhistisk praktik är proaktiv och engagerad i samhällsfrågor. Medlemmarna i SGI är aktiva medborgare från alla samhällsskikt som arbetar för en bättre värld.

Alt