SGI I SVERIGE

Svenska SGI är den svenska delen av den internationella organisationen SGI, Soka Gakkai International. Organisationen i Sverige utvecklades stegvis från 60-talet då de första personerna som praktiserade Nichiren Daishonins buddhism kom till Sverige.

Idag har Svenska SGI omkring 600 medlemmar och har nära samarbete med de Europeiska organisationerna som tillsammans har ca 110.000 medlemmar. Svenska SGI är en mycket internationell organisation med medlemmar som har ursprung från i stort sett hela världen och medlemmarna är på många vis ett tvärsnitt ur samhället.

Tillsammans organiserar vi möten och aktiviteter för att stödja medlemmarnas praktik och studier och vi gör aktiviteter i samhället för att skapa hopp och förändring.

Varje vecka har vi diskussionsmöten där alla som vill lära sig mer om buddhismen är välkomna att delta för att prova aktiv mediation (chantning) eller som vill lyssna och ställa frågor om buddhismen.

Svenska SGI är organiserat i tre områden Stockholm, Västra Sverige och Södra Sverige.

Här finns en sammanfattning av aktiviteter som Svenska SGI gjort
1984: Utställningen Kärnvapen - ett hot mot hela världen i samarbete med FN och städerna Hiroshima och Nagasaki. Utställningen invigdes i Stadshuset av dåvarande vice statsminister Ingvar Carlsson.
1989: Utställningen Dialog med naturen, en fotoutställning av Daisaku Ikeda på Östasiatiska Muséet. Utställningen Invigdes av Kungaparet.
1999: Fotoutställning i SSGIs Kulturcenter i Saltsjöbaden av den legendariske fotografen Christer Strömholm.
2002: Barnkonstutställning World Boys and Girls Art Exhibition i SSGIs Kulturcenter i Saltsjöbaden.
2005:Victory over violence - ”att segra över våldet” tar sin utgångspunkt i vad vi i vår vardag kan göra för att segra över våldet i vår närmaste omgivning. Tanken är att med en workshop väcka ungdomarna till att reflektera över hur våld föds och kan gestalta sig i deras vardag, och att inspirera dem att på olika kreativa sätt gestalta icke-våld. Svenska SGI har genomfört workshopar i flera skolor, bland annat Björknässkolan i Nacka.
2007: Utställningen Seeds of change
2009: 20 årsjbileum i Villabaggås med 400 medlemmar och gäster. Visning av utställningen "From a culture of Violence to a culture of Peace. Transforming the Human Spirit"
2009: Arrangemang och medverkan i Nacka kommun vid manifestationen Budkavlen - Du kan förhindra ett kärnvapenkrig.
2009: Arrangemang och medverkan vid Internationella konferensen om kärnvapennedrustning i Stockholm 6-8 november.
2011: Deltagande vid Utrikespolitiskt konvent i Uppsala och vid Almedalsveckan under temat “Buddism och kärnvapen - finns det hållbar utveckling så länge det finns kärnvapen?”
2013: Svenska SGI deltar i Almedalen tillsammans med Gösta Gahm under temat Jord, vatten, luft, eld, kärnvapen - miljöhot bortom vår kontroll?
2015: Svenska SGI deltar på bokmässan i Göteborg
2016: Boken Nyckeln till födelsens och dödens gåtor av Daisaku Ikeda presenteras på Bokmässan i Göteborg

Sedan 1991 har vi också haft en serie föreläsningar i kulturcentret om folkrätt, miljö och astronomi, mm. Senast inbjudna föreläsare var ärkebiskop KG Hammar.

Alt
Alt
Alt