Buddistisk visdom för vardagen

Våra och andras liv är till slut oskiljaktiga

När vi bryr oss om andra växer vår egen styrka att leva. När vi hjälper människor att utveckla sina livstillstånd, utvecklas även våra liv. Handlingar till förmån för andra skiljer sig inte från handlingar till förmån för en själv. Våra och andras liv är till slut oskiljaktiga.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2015-09-27: Årets bokmässa gav intressanta dialoger baserat på Ikedas författarskap

Svenska SGIs deltagande på Bokmässan i Göteborg den 24-27 september var mycket lyckat, med intressant utbyte och dialoger om filosofi, hur man lever ett lyckligt liv och skapar värde för sig själv och andra.

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.