Buddistisk visdom för vardagen

Gandhi lärde människor

Gandhi lärde människor att leva med lejonlikt mod, präglade in i dem att de inte kunde riskera att överlåta saker till andra, att de var tvungna att stå upp för sig själva och kämpa för rättvisa. I slutändan är den enda vägen framåt att utveckla självtillit, smida en fristående själ.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2014-09-26: Nuclear weapons abolition day

Lär dig mer om världens kärnvapensituation på KTH i Stockholm den 26 september kl. 13.00 då det är International nucler weapons abolition day. Rolf Ekéus som är fd ambassadör och ordförande i FNs specialkomission för Iraks nedrustning håller förderag liksom Josefin Lind från Svenska Läkare mot Kärnvapen.

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.