Buddistisk visdom för vardagen

Orsak och Verkan

I en buddistisk sutra står det: "Om du vill förstå orsakerna som skapades i det förflutna, se på de resultat som manifesteras i nuet. Och om du vill förstå vilka resultat som kommer att manifesteras i framtiden, se på de orsaker som skapas i nuet. "

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

Uppdatering om arbetet för kärnvapennedrustning

Soka Gakkai och Svenska SGI deltar aktivit i arbetet för nedrustning av kärnvapen. Bland annat genom initiativet People's deade for Nuclear Abolition och i  nätverket ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.


Kontaktinformation i Stockholm: