Seminarium om ett förbud mot kärnvapen på ABF-huset i Stockholm den 30 maj

Svenska SGI arbetar för att stödja nedrustningen av kärnvapen och är också medlemmar i ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Där samverkar vi med flera parter för att få till stånd ett förbud av kärnvapen och nedrustning för att säkra en fredligare och tryggare värld. Just nu pågår också förhandlingar för att kunna införa ett förbud mot kärnvapen.

Inom ramen för samverkan vill vi nu informera om ett öppet seminarium som hålls tisdagen den 30 maj på ABF-huset med temat " Ett förbud mot kärnvapen inom räckhåll - Vad säger Sverige och Finland?". Seminariet arrangeras av Nätverket för Kärnvapennedrustning och ABF Stockholm. Läs mer om seminariet i inbjudan

SGIs ordförande uppmanar till förbud mot kärnvapen

SGIs ordförande Daisaku Ikeda ställer sig bakom ett förbud mot kärnvapen och uppmanar intressegrupper och stater att ta tillfället i akt att få ett slut på kärnvapen-eran. I december förra året tog FN beslut om en resolution för att påbörja förhandlingar om ett legalt bindande instrument för att förbjuda kärnvapen. Dessa förhandlingar pågår nu med målsättning att färdigställa en överenskommelse som stödjer införande av ett förbud.

Dasaiku Ikeda skrev bland annat i Japan times för att tydliggöra vikten att vi nu agerar för ett förbud.

Bland annat skriver Ikeda så här: ”Vi måste ta tillfället i akt att sätta punkt för kärnvapen-eran. Det finns fortfarande mer än 15.000 kärnvapenbestyckade stridsspetsar i vår värld. Ansträngningarna för nedrustning av kärnvapen har stått stilla medan planerna för att modernisera kärnvapenarsenalen fortskridit. Hotet från dessa vapen har de facto ökat. Jag skulle vilja påkalla en konstruktiv diskussion under förhandlingarna i FN samt önska att det så snart som möjligt hålls ett topp-möte mellan USA och Ryssland med syfte att förstärka nedrustningsprocessen. Det ligger nu ett stort ansvar på ledarna för dessa länder som tillsammans förfogar över 90% av världens kärnvapenarsenal som hotar alla människors liv på jorden och som skulle kunna reducera den civilisation som mänskligheten utvecklat under årtusenden till bara aska."

Ikeda avslutar med att uppmana alla att stödja förhandlingarna och skapa momentum för att etablera en historisk överenskommelse som en unik form av internationell rätt för människornas bästa.

Här kan du läsa hela artikeln => Japan times

SGI har arbetat aktivt för nedrustning av kärnvapen sedan länge. Redan 1957 krävde SGIs andra president Josei Toda avskaffande av kärnvapen. Vid den tiden testade både USA och Sovjetunionen aktivt vätebomber. Toda ifrågasatte starkt den underliggande tanken som rättfärdigar innehav av kärnvapen. Toda uttryckte kraftfullt att ”Vi, världens medborgare har en okränkbar rätt att leva” och menade att varje land som innehar kärnvapen kränker denna rätt pga det hot som det utgör. Toda uppmanade också ungdomarna att fortsätta arbetet för nedrustning.

Vill du lära mer om det viktiga arbetet som pågår kan du besöka följande webb-platser som löpande uppdateras med viktig information.

People's decade for nuclear abolition => http://www.peoplesdecade.org/

Svenska läkare mot kärnvapen => http://slmk.org/

ICAN => http://www.icanw.org/category/campaign-news/sweden/

Bilaga: PDF icon Inbjudan
  • Alt