Ungdomar samlas digitalt i ett möte fyllt av framtidshopp

En söndag i mitten av mars höll Svenska SGI traditionsenligt ett ungdomsmöte för att fira den 16 mars, kosen rufu-dagen, men denna gång i ett digitalt videomöte. Kosen rufu innebär förverkligandet av världsfred genom att varje person utvecklar sin förmåga att stärka sig själv och av ett fredligt och blomstrande samhälle som skapas genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet. 

Årsdagen firas sedan de 16 mars 1958 då den dåvarande ordföranden i Soka Gakkai, Josei Toda överlämnade förtroendet och ansvaret för framtiden till ungdomarna. 

Relationen mellan mentor och lärjunge var den röda tråden genom kursen. 

En utmärkt lärare eller mentor är ingenting utan sina elever, oavsett hur bra hans lära eller sätt att lära ut är. I österländsk tradition och inom buddhismen är relationen mellan mentor och lärjunge central. 

De tre presidenterna i Soka Gakkai har vigt sina liv åt buddhismens humanistiska filosofi och åt fred, kultur och utbildning och har alltid uppmuntrat ungdomarna vara beslutsamma och att hänge sig åt samma sak för att skapa den framtid de önskar. 

"Under din ungdom bör du odla din beslutsamheten så att den slår rot ordentlig. Så länge du med tålamod fortsätter att göra ditt bästa och fortsätter att väcka upp din beslutsamhet med en oövervinnlig anda och om och om igen möta varje utmaning kommer du att lyckas med att skapa dig en strålande framtid. Börja med att chanta Nam-myoho-renge-kyo och att fatta ett beslut. Om du vacklar i din beslutsamhet fortsätt att förnya den dag efter dag. När du fortsätter att framåt på ditt eget unika sätt, kommer din beslutsamhet att rota sig och bli starka och orubblig.” (Newsletter 10203, översatt från utgåvan i april 2018 av tidskriften Mirai [Framtid], Soka Gakkais månadstidning för ungdomar i mellan- och högstadiet)

Då pandemin också påverkar alla SGIs aktiviteter hölls kursen digitalt och det gjorde att unga kvinnor och män från hela Sverige kunde delta tillsammans i firandet. Programmet innehöll studier, intressanta frågor-och-svar, rörande upplevelser om att övervinna sina problem och utmaningar med hjälpa av buddhistisk praktik. 

Kursen blev ett glatt och inspirerande tillfälle för att dela hopp och lycka för ungdomarna i Svenska SGI och att uppmuntra ungdomar att ta täten i arbetet för en lycklig och fredlig framtid för alla.

Foto: Seikyo press

  • Alt