Hela Europa samlas för att sprida hopp genom medmänskliga samtal

Den 2 maj samlas alla medlemmar i Europa mellan kl 11-12 för en timmes gemensam chantning av Nam-myoho-renge-kyo för att hjärta till hjärta skapa vänskapsband som lägger grunden för fred i världen. Denna dag firar vi tillsammans minnet av den 3 maj som är Soka Gakkais dag, men också mors dag inom Soka Gakkai.

Den 3 maj ses också som Soka Gakkais nyårsdag och flera historiska händelser inom organisationen har skett just denna dag. Bland annat utnämndes Josei Toda till organisationens andra ordförande den 3 maj 1951 och Daisaku Ikeda tog över ansvaret efter honom samma dag 1960.

Josei Toda
Josei Toda fängslades tillsammans med den första ordföranden Makiguchi under andra världskriget av den militaristiska regeringen som påtvingade statsideologin Shintoismen på befolkningen som ett sätt att förhärliga sitt angreppskrig och slog ner alla former av oliktänkande. Eftersom Makiguchi och Toda vägrade att kompromissa med sin tro och stödja regimen blev de arresterade och de fängslades 1943 som "tanke-brottslingar". Trots försöken att övertala Makiguchi att frångå sina principer, höll han fast vid sin övertygelse och dog i fängelset 1944.  Josei Toda överlevde detta eldprov och släpptes ur fängelset några veckor innan krigsslutet. I fängelset hade Toda fortsatt att studera Lotussutran och chantat Nam-myoho-renge-kyo intensivt och kommit till den revolutionära insikten att "Buddha" är själva livet. Han kom till den djupa övertygelsen att det var hans uppgift att sprida budskapet om Lotussutran så brett som möjligt och beslutade sig för att ägna resten av sitt liv åt detta arbete. Han beslutade sig också för att återuppbygga Soka Gakkai mitt under efterkrigstidens förvirring i Japan och utökade sitt uppdrag från utbildningsområdet till nytta för samhället som helhet. Han främjade en aktiv, socialt engagerad form av buddhism som ett medel för att stärka sig själv, d.v.s. ett sätt att övervinna hinder i livet och skapa inre hopp, tillit, mod och visdom. Han använde termen "Mänsklig revolution" för att uttrycka den centrala idén i Nichiren Daishonins buddhism - att alla människor kan förändra sina liv till det bättre och nå upplysning i detta liv. Detta budskap mottogs särskilt väl bland de utslagna i det japanska samhället och innan Todas död 1958 fanns det omkring en miljon medlemmar. Toda uppmanade starkt ett avskaffande av kärnvapen. Han bad ungdomarna i Soka Gakkai att arbeta för detta syfte och det blev starten på organisationens aktiviteter för fred.

Daisaku Ikeda
1960 vid 32 års ålder efterträdde Daisaku Ikeda Toda som ordförande och han hade liksom sin företrädare upplevt krigets fasor som ung. Ikeda började omedelbart lägga grunden till en internationell rörelse. Han reste utomlands för att möta och uppmuntra de första pionjärerna, Soka Gakkai-medlemmar utanför Japan. Han grundade också en rad institutioner för att hjälpa till att bygga solidaritet för fred inom fälten; kultur och konst, fredsforskning och utbildning. SGI har under hans ledning utvecklats till en av de största och mest dynamiska buddhistiska rörelserna i världen som gynnar och utvecklar gräsrotsaktiviteter inom områdena; kärnkraftens avskaffade, hållbarhet och utbildning i mänskliga rättigheter samt kulturellt utbyte. Idag är Daisaku Ikeda 93 år gammal och fortsätter sitt aktiva arbete med att stödja fred, kultur och utbildning, bland annat genom att varje år presentera ett fredsförslag för FN.

Soka Gakkai har ca 12 miljoner medlemmar i 192 länder och områden. Medlemmarna arbetar aktivt för att bidra till fred och samhällets utveckling baserat på buddhismens humanistiska principer.

Under pandemins utmaningar som drabbar alla, ser vi det som särskilt viktigt att bidra till hopp genom medmänskliga samtal som ger uppmuntran och stöd i en svår tid.

“Att utvidga den grupp vi har dialog med i vårt närsamhälle är för oss alla ett sätt att öka trygghet och säkerhet, det område där vi vet att vi blir accepterade och har en plats.” Daisaku Ikeda

Foto: SGI Europa

  • Alt