Buddistisk visdom för vardagen

Buddismen lär att ett av kännetecknen hos en boddisattva

Buddismen lär att ett av kännetecknen hos en boddisattva är att förstå världens ljud. Insikten att rätt kunna urskilja och uppfatta utvecklingen i samhället och i tiden – även att kunna förutse dem – är oumbärlig.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2015-06-17:SEA OF LIFE

MEDICAL RESEARCH AND THE BUDDHA NATURE - Medicinsk forskning och buddanaturen

Scientific Research Meets Buddhist Philosophy - Vetenskaplig forskning möter buddistisk filosofi

Du är varmt välkommen till vårt sista evenemang innan sommaren på onsdag den 24 juni kl 18.30 - ca 19.30

Den här gången mitt i city vid Odenplan, Norrtullsgatan 6. OBS! Presentationen är på engelska

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.