Buddistisk visdom för vardagen

Upplysning

Buddas mål är att varje individ ska manifestera sin sanna identitet. Med andra ord, Buddismen ligger i att respektera dig själv till det yttersta, akta och ära och respektera andra till fullo och göra det möjligt för både dig och andra att blomma jämlikt som individer.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2015-06-17:SEA OF LIFE

MEDICAL RESEARCH AND THE BUDDHA NATURE - Medicinsk forskning och buddanaturen

Scientific Research Meets Buddhist Philosophy - Vetenskaplig forskning möter buddistisk filosofi

Du är varmt välkommen till vårt sista evenemang innan sommaren på onsdag den 24 juni kl 18.30 - ca 19.30

Den här gången mitt i city vid Odenplan, Norrtullsgatan 6. OBS! Presentationen är på engelska

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.