Buddistisk visdom för vardagen

Din omgivning betyder inget

Din omgivning betyder inget. Allting börjar med dig. Du måste utveckla och forma dig genom dina egna ansträngningar. Jag uppmanar er alla att skapa något, starta upp något och bli framgångsrika inom något område. Detta är kärnan i den mänskliga existensen och ungdomens utmaning.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

Uppdatering om arbetet för kärnvapennedrustning

Soka Gakkai och Svenska SGI deltar aktivit i arbetet för nedrustning av kärnvapen. Bland annat genom initiativet People's deade for Nuclear Abolition och i  nätverket ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.


Kontaktinformation i Stockholm: