Buddistisk visdom för vardagen

En briljant skinande spegel

Till en början är varje persons liv en briljant skinande spegel. Skillnader uppstår beroende på om man putsar spegeln. En putsad spegel är livet hos en Budda, medan en matt spegel är den hos en vanlig dödlig. Nam-myho-renge-kyo polerar våra liv.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2014-09-26: Nuclear weapons abolition day

Lär dig mer om världens kärnvapensituation på KTH i Stockholm den 26 september kl. 13.00 då det är International nucler weapons abolition day. Rolf Ekéus som är fd ambassadör och ordförande i FNs specialkomission för Iraks nedrustning håller förderag liksom Josefin Lind från Svenska Läkare mot Kärnvapen.

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.