Buddistisk visdom för vardagen

Jag kan med förtroende försäkra

Jag kan med förtroende försäkra att alla ni som tappert utövar Gakkai-aktiviteter och tar ledarskap för kosen-rufu, som lugnt övervinner varje hinder på vägen, kommer kunna njuta av oändliga resultat. Jag kan med säkerhet också säga att alla ni är i samstämmighet med Nichirens anda.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

2015-01-01: SGI-medlemmar i hela världen höll nyårsmöten

Den 1:a och 2:a januari firade SGI-medlemmar i hela världen det nya året med gemensamma möten i sina lokala distrikt och områden. Möten hölls i medlemmarnas hem och i kulturcenter på platser alltifrån Ghana, Brasilien och Storbritannien till Filippinerna och Nya Zeeland – alla med ett gemensamt tema om att förnya personlig beslutsamhet och göra en ny start. I Malaysia gavs särskilda böner för dem som drabbats av de allvarliga översvämningarna i landets östra kustområden.

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.