En kort introduktionsvideo på engelska

En introduktionsvideo på engelska (21:48min)

Du kan titta hela video på youtube här.


För nybörjare

Hur man chanta

Chantning

Lära Gongyo


Mest populär

Ursprungen av buddism

Historien om SGI

SGI buddhistiska rörelsen


Treasure the Connection

UK

Japan

New Zealand


SGI medlemmars berättelser

Naima Mora

Buddhist i America

Sakina M'Sa, franrike

Anslutningar genom konst

Ryan Hayashi

Buddhist i America