22Mar

Ungdomar samlas för att stärka sitt hopp och sin beslutsamhet om en fredlig framtid

  • Alt

Den 16 mars var det 60-årsjubileum för firandet av Kosen-rufu-dagen.  Kosen-rufu innebär förverkligandet av världsfred genom varje individs utvecklade förmåga att stärka sig själv och ta kontroll över sin situation (empowerment). Det kännetecknas av visionen om ett fredligt och blomstrande samhälle som skapats genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet.

18Mar

Daisaku Ikedas fredsförslag 2018 – “Mot en era av mänskliga rättigheter: Etablera en rörelse för folket"

  • Alt

Varje år publicerar SGIs ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för människan. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ” Mot en era av mänskliga rättigheter: Etablera en rörelse för folket” tar han bland annat upp Fördraget för förbud mot kärnvapen samt FNs deklaration för mänskliga rättigheter.

15Jan

Svenska SGI tillsammans med ICAN på seminarium i riksdagen.

  • Alt

Här berättar en av våra medlemmar i SGI som deltog vid seminariet i riksdagen om kärnvapen.

14Jan

Medlemmarna i SGI startar det nya året med hopp och beslutsamhet om fred och utveckling

  • Alt

Den första januari träffades medlemmarna i Svenska SGI på flera platser i Sverige för att möta det nya året. Det är en tradition sedan många år att börja det nya året tillsammans med beslutsamhet om förändring och utveckling för varje person men också för freden i vårt samhälle.

12Dec

Fredspriset till ICAN

  • Alt

I samband med att ICAN nu tagit emot Nobels fredspris vill vi gärna dela den här fina animerade filmen med Tetsuko Turlow, överlevare från Hiroshima och ICAN-medarbetare.

Läs gärna också meddelandet från den 6 december där  Hirotsugu Terasaki,  SGIs ansvarige för freds- och globala frågor gratulerar ICAN och uppmanar till konstruktiv dialog.

08Oct

ICAN får Nobels fredspris för nedrustningsarbete

  • Alt

ICAN (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) får Nobels fredspris. ICAN är en sammanslutning där Svenska SGI och SGI är medlemmar.